گزارش تصویری | همایش سالانه قرارگاه ازدواج آسان و فرزندآوری

همایش سالانه قرارگاه ازدواج آسان و فرزندآوری با حضور رابطان کمیته‌های این قرارگاه در مساجد، در باغ خاتون مشهد برگزار شد.

$R9A120L.jpg
2023-10-26 14:26:29

.

مشاهده DSC_6600.jpg
DSC_6600.jpg
مشاهده DSC_6607.jpg
DSC_6607.jpg
مشاهده DSC_6618.jpg
DSC_6618.jpg
مشاهده DSC_6623.jpg
DSC_6623.jpg
مشاهده DSC_6627.jpg
DSC_6627.jpg
مشاهده DSC_6651.JPG
DSC_6651.JPG
مشاهده DSC_6655.JPG
DSC_6655.JPG
مشاهده DSC_6678.jpg
DSC_6678.jpg
مشاهده DSC_6692.jpg
DSC_6692.jpg
مشاهده DSC_6696.jpg
DSC_6696.jpg
مشاهده DSC_6701.jpg
DSC_6701.jpg
مشاهده DSC_6706.jpg
DSC_6706.jpg
    بیان دیدگاه