آئین کلنگ‌زنی مسجد اصحاب‌ خراسانی با حضور نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی

ئین کلنگ‌زنی مسجد اصحاب‌ خراسانی با حضور نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد این استان، فرماندار بجنورد و سایر مسئولان و اهالی محله منطقه 32 متری شهدای بجنور برگزار شد. 

4255410.jpg
2023-10-07 13:31:52

.

مشاهده 4255407.jpg
4255407.jpg
مشاهده 4255408.jpg
4255408.jpg
مشاهده 4255409.jpg
4255409.jpg
مشاهده 4255410.jpg
4255410.jpg
مشاهده 4255411.jpg
4255411.jpg
مشاهده 4255412.jpg
4255412.jpg
مشاهده 4255413.jpg
4255413.jpg
مشاهده 4255414.jpg
4255414.jpg
مشاهده 4255415.jpg
4255415.jpg
مشاهده 4255416.jpg
4255416.jpg
مشاهده 4255418.jpg
4255418.jpg
مشاهده 4255419.jpg
4255419.jpg
مشاهده 4255420.jpg
4255420.jpg
    بیان دیدگاه