گزارش تصویری | مرحله سوم طرح شهید اصلانی محله آبشار

مرحله سوم طرح شهید اصلانی محله آبشار، در محل فرمانداری و با حضور مسئولان مربوط و نمایندگان محله جهت بررسی و صدور مصوبات لازم برگزار شد.

DSC_6063.jpg
2023-10-05 10:30:22

.

مشاهده DSC_6032.jpg
DSC_6032.jpg
مشاهده DSC_6034.jpg
DSC_6034.jpg
مشاهده DSC_6035.jpg
DSC_6035.jpg
مشاهده DSC_6036.jpg
DSC_6036.jpg
مشاهده DSC_6038.jpg
DSC_6038.jpg
مشاهده DSC_6044.jpg
DSC_6044.jpg
مشاهده DSC_6054.jpg
DSC_6054.jpg
مشاهده DSC_6055.jpg
DSC_6055.jpg
مشاهده DSC_6057.jpg
DSC_6057.jpg
مشاهده DSC_6059.jpg
DSC_6059.jpg
مشاهده DSC_6063.jpg
DSC_6063.jpg
مشاهده DSC_6068.jpg
DSC_6068.jpg
مشاهده DSC_6072.jpg
DSC_6072.jpg
مشاهده DSC_6077.jpg
DSC_6077.jpg
مشاهده DSC_6082.jpg
DSC_6082.jpg
مشاهده DSC_6085.jpg
DSC_6085.jpg
    بیان دیدگاه