گزارش تصویری دیدار خادمین جهادی طرح هم محله امام رضا # با حضرت آیت‌الله علم‌الهدی

خادمین جهادی که در دهه آخر صفر به زائران حضرت علی بن موسی الرضا # درطرح «هم‌محلۀ امام رضا #» خدمت‌رسانی نموده بودند پنجشنبه 30 شهریور با حضرت آیت‌الله علم‌الهدی دیدار کردند.

01.jpg
2023-09-21 09:46:39

.

مشاهده 001 (1).jpg
001 (1).jpg
مشاهده 001 (2).jpg
001 (2).jpg
مشاهده 001 (3).jpg
001 (3).jpg
مشاهده 001 (4).jpg
001 (4).jpg
مشاهده 001 (5).jpg
001 (5).jpg
مشاهده 001 (6).jpg
001 (6).jpg
مشاهده 001 (8).jpg
001 (8).jpg
مشاهده 01.jpg
01.jpg
مشاهده 02.jpg
02.jpg
مشاهده 03.jpg
03.jpg
مشاهده 04.jpg
04.jpg
مشاهده 05.jpg
05.jpg
    بیان دیدگاه