گزارش تصویری | بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قرارگاه مرکزی طرح هم‌محله امام رضا#

نمایندگان مردم مشهد و کلات، طبس و فردوس و کاشمر در مجلس شورای اسلامی از قرارگاه مرکزی طرح هم‌محله امام رضا# بازدید کردند.

DSC_5623.jpg
2023-09-15 10:33:39

.

مشاهده DSC_5519.jpg
DSC_5519.jpg
مشاهده DSC_5522.jpg
DSC_5522.jpg
مشاهده DSC_5624.jpg
DSC_5624.jpg
مشاهده DSC_5644.jpg
DSC_5644.jpg
مشاهده DSC_5653.jpg
DSC_5653.jpg
مشاهده DSC_5735.jpg
DSC_5735.jpg
مشاهده DSC_5752.jpg
DSC_5752.jpg
مشاهده IMG_20230914_110445_1.jpg
IMG_20230914_110445_1.jpg
مشاهده IMG_20230914_110453.jpg
IMG_20230914_110453.jpg
مشاهده IMG_20230914_110603.jpg
IMG_20230914_110603.jpg
مشاهده IMG_20230914_112415.jpg
IMG_20230914_112415.jpg
مشاهده IMG_20230914_112441.jpg
IMG_20230914_112441.jpg
    بیان دیدگاه