بازدید نماینده ولی فقیه از قرارگاه طرح هم‌محله امام رضا#

آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، از قرارگاه مرکزی طرح هم‌محله امام رضا# بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اسکان رایگان زائران قرار گرفت.

DSC_4661.jpg
2023-09-12 16:07:38

.

مشاهده DSC_4661.jpg
DSC_4661.jpg
مشاهده DSC_4665.jpg
DSC_4665.jpg
مشاهده DSC_4667.jpg
DSC_4667.jpg
مشاهده DSC_4675.jpg
DSC_4675.jpg
مشاهده DSC_4689.jpg
DSC_4689.jpg
مشاهده DSC_4694.jpg
DSC_4694.jpg
مشاهده DSC_4695.jpg
DSC_4695.jpg
مشاهده DSC_4699.jpg
DSC_4699.jpg
مشاهده DSC_4713.jpg
DSC_4713.jpg
مشاهده DSC_4718.jpg
DSC_4718.jpg
مشاهده DSC_4723.jpg
DSC_4723.jpg
مشاهده DSC_4735.jpg
DSC_4735.jpg
مشاهده DSC_4741.jpg
DSC_4741.jpg
مشاهده Untitled_Panorama-4.jpg
Untitled_Panorama-4.jpg
    بیان دیدگاه