گزارش تصویری مراسم جاماندگان اربعین (شماره2)

 مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین با حضور هزاران عاشق جا‌مانده از کربلای حسینی در مسیر خیابان امام رضا # به سمت حرم مطهر برگزار شد.

E (14).JPG
2023-09-06 10:34:10

.

مشاهده E (0).JPG
E (0).JPG
مشاهده E (1).JPG
E (1).JPG
مشاهده E (10).JPG
E (10).JPG
مشاهده E (11).JPG
E (11).JPG
مشاهده E (12).JPG
E (12).JPG
مشاهده E (13).JPG
E (13).JPG
مشاهده E (14).JPG
E (14).JPG
مشاهده E (2).JPG
E (2).JPG
مشاهده E (3).JPG
E (3).JPG
مشاهده E (4).JPG
E (4).JPG
مشاهده E (5).JPG
E (5).JPG
مشاهده E (6).JPG
E (6).JPG
مشاهده E (7).JPG
E (7).JPG
مشاهده E (8).JPG
E (8).JPG
مشاهده E (9).JPG
E (9).JPG
    بیان دیدگاه