گزارش تصویری | بازدید اساتید حوزه علمیه خراسان از نمایشگاه مسجد شایسته

DSC_3253.jpg
2023-08-24 12:26:46

اساتید سطوح عالی حوزه علمیه خراسان با حضور در نمایشگاه مسجد شایسته از نزدیک با فعالیت‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان آشنا شدند.

مشاهده DSC_2868.jpg
DSC_2868.jpg
مشاهده DSC_2870.jpg
DSC_2870.jpg
مشاهده DSC_2917.jpg
DSC_2917.jpg
مشاهده DSC_3216.jpg
DSC_3216.jpg
مشاهده DSC_3238.jpg
DSC_3238.jpg
مشاهده DSC_3248.jpg
DSC_3248.jpg
مشاهده DSC_3253.jpg
DSC_3253.jpg
مشاهده DSC_3268.jpg
DSC_3268.jpg
مشاهده DSC_3279.jpg
DSC_3279.jpg
    بیان دیدگاه