گزارش تصویری | بازدید آیت‌الله اشرفی شاهرودی از نمایشگاه مسجد شایسته

سایز-مناسب-سایت.jpg
2023-08-24 08:59:10

آیت‌الله اشرفی شاهرودی، از علمای مشهد، با حضور در نمایشگاه مسجد شایسته، از نزدیک با فعالیت‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و مساجد نمونه استان آشنا شد.

مشاهده DSC_2890.jpg
DSC_2890.jpg
مشاهده DSC_2901.jpg
DSC_2901.jpg
مشاهده DSC_2902.jpg
DSC_2902.jpg
مشاهده DSC_2914.jpg
DSC_2914.jpg
مشاهده DSC_2915.jpg
DSC_2915.jpg
مشاهده DSC_2925.jpg
DSC_2925.jpg
مشاهده DSC_2928.jpg
DSC_2928.jpg
مشاهده DSC_2936.jpg
DSC_2936.jpg
مشاهده DSC_2940.jpg
DSC_2940.jpg
مشاهده DSC_2943.jpg
DSC_2943.jpg
    بیان دیدگاه