گزارش تصویری | نشست خبری برنامه‌های روز جهانی مسجد

DSC_1626.jpg
2023-08-16 07:42:49

نشست خبری تشریح برنامه‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان برای روز جهانی مسجد برگزار شد.

مشاهده DSC_1616.jpg
DSC_1616.jpg
مشاهده DSC_1621.jpg
DSC_1621.jpg
مشاهده DSC_1626.jpg
DSC_1626.jpg
مشاهده DSC_1628.jpg
DSC_1628.jpg
مشاهده DSC_1633.jpg
DSC_1633.jpg
مشاهده DSC_1640.jpg
DSC_1640.jpg
مشاهده DSC_1644.jpg
DSC_1644.jpg
مشاهده DSC_1647.jpg
DSC_1647.jpg
مشاهده DSC_1656.jpg
DSC_1656.jpg
    بیان دیدگاه