ائمه جماعات یکی از گروه‌های تاثیرگذار در جامعه دینی هستند

دکتر موسی‌فقیه حقانی، معاون پژوهشی موسسه‌مطالعات تاریخ ایران از اساتید مدعو دوره تحلیل و تفسیر سیاسی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، گفت: ائمه جماعات یکی از گروه‌های تاثیرگذار در جامعه دینی هستند و همواره نسبت به این جریان انتظارات بالایی وجود دارد.

photo_2023-03-05_14-11-48.jpg
2023-03-04 15:00:20

دکتر موسی فقیه حقانی، استاد دانشگاه و معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران از اساتید دوره تحلیل و تفسیر سیاسی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان‌، با اشاره به ضرورت برگزاری این دورهای آموزشی افزود: ائمه جماعات یکی از گروه‌های تاثیرگذار در جامعه دینی هستند و مردم از کودکی تا پایان دوران زندگی با این قشر ارتباط خواهند داشت؛ لذا همواره نسبت به این جریان انتظارات بالایی وجود دارد زیرا علاوه بر سامان‌دهی امورات دینی باید در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز ورود داشته و مشکلات مردم را مرتفع سازند.
ایشان در ادامه ابراز کرد: لازمه کسب چنین توانمندی در نگاه اول آن است که این جریان نسبت به ظرفیت‌های درونی خویش آگاهی یافته و در گام بعدی نسبت به مسائل روز جامعه اطلاعات کافی کسب نماید تا بتواند در مقابل شبهات دینی و اعتقادی که در عصر رسانه‌های مجازی به طور روز افزون در حال گسترش است، پاسخگوی مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان باشد.
معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران تصریح کرد: تسلط به این جریان‌های انحرافی نیازمند کار جهادی و پرتلاش به منظور کسب توانمندی‌های جدید برای مقابله با هجمه‌ای است که خط مقدم آن متوجه روحانیت شیعه و ائمه جماعات می باشد تا بتوان مردمی را که برای روشن شدن اذهانشان به ایشان  پ‍ناه می برند، اغنا کرد.
دکتر موسی فقیه حقانی ‌گفت: در همین راستا برگزاری دوره‌های آموزشی با تعدد مباحث و بهره‌گیری از اساتید مجرب می تواند راه‌گشای این مسئله باشد زیرا کسب آگاهی اکتسابی است و این اکتساب از طریق شرکت دوره‌های آموزشی، میل شخصی فرد و تلاشی که در این راستا انجام می‌دهد قابل حصول و دسترسی است.
وی افزود: سرفصل‌های استفاده شده در این دوره تاریخ معاصر با محوریت تکاپو‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روحانیت شیعه در 220سال اخیر می‌باشد. مخاطبین ما ائمه جماعات هستند و ضروری است که با کارکرد روحانیت و ائمه جماعات در 220 ساله اخیر بیشتر آشنا شوند زیرا معتقدیم تاریخ، در حال تکرار است.
دکتر موسی فقیه حقانی ‌در پایان این تصریح کرد: دشمن از تجربیاتی که بر علیه ما داشته، استفاده خواهد کرد بنابراین ضروری است ابتکارات و اقداماتی‌ که روحانیت ‌شیعه در بزنگاه های مهم تاریخی برای مقابله با استبداد و استعمار و جریان‌های انحرافی استفاده کرده، به کار گرفته شود.

    بیان دیدگاه