گزارش تصویری دوره آموزش «روش تحلیل و تفسیر سیاسی»

دوره‌ی آموزشی «روش تحلیل و تفسیر سیاسی» با حضور 120 نفر از ائمه جماعات و فعالان فرهنگی، به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار شد.

 

photo_2023-03-04_09-02-13.jpg
2023-03-03 11:00:21

.

مشاهده 1.jpg
1.jpg
مشاهده 2.jpg
2.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-00-21.jpg
photo_2023-03-04_09-00-21.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-00-25.jpg
photo_2023-03-04_09-00-25.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-00-30.jpg
photo_2023-03-04_09-00-30.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-00-34.jpg
photo_2023-03-04_09-00-34.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-00-38.jpg
photo_2023-03-04_09-00-38.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-01-25.jpg
photo_2023-03-04_09-01-25.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-01-30.jpg
photo_2023-03-04_09-01-30.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-01-40.jpg
photo_2023-03-04_09-01-40.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-01-45.jpg
photo_2023-03-04_09-01-45.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-01-53.jpg
photo_2023-03-04_09-01-53.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-02-01.jpg
photo_2023-03-04_09-02-01.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-02-17.jpg
photo_2023-03-04_09-02-17.jpg
مشاهده photo_2023-03-04_09-02-50.jpg
photo_2023-03-04_09-02-50.jpg
    بیان دیدگاه