در مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان برگزار شد:

نشست با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

A01_7396.JPG
2023-02-16 09:04:01

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیست و هفت بهمن ماه با ریاست محترم مرکز و معاونین دیدار و گفتگو کردند.

مشاهده A01_7389.jpg
A01_7389.jpg
مشاهده A01_7393.JPG
A01_7393.JPG
مشاهده A01_7400.JPG
A01_7400.JPG
مشاهده A01_7401.JPG
A01_7401.JPG
مشاهده A01_7404.JPG
A01_7404.JPG
مشاهده A01_7412.JPG
A01_7412.JPG
مشاهده IMG_5920.jpg
IMG_5920.jpg
مشاهده IMG_5923.jpg
IMG_5923.jpg
مشاهده IMG_5924.jpg
IMG_5924.jpg
مشاهده IMG_5925.jpg
IMG_5925.jpg
مشاهده IMG_5926.jpg
IMG_5926.jpg
    بیان دیدگاه