امام جماعت یک مسجد چگونه منصوب می شود

حجت‌الاسلام امیری مدیر جذب و گزینش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان: الزام است همواره جمعی از مؤمنان دارای صلاحیت، توانمند، باانگیزه و متعهد، کارگزاران امین مســـجد باشند.

cWczdXhYYTFsSUpRejVZTEJFZWlEUT09OjrFrdCkxb7Si8W4wp1rGsWh.jpg
2022-12-06 17:46:52

مسجد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  به عنوان اجتماعی‌ترین نهاد دینی، دارای کارکردهای متنوعی است ودر ذیل یک ساختار می تواند مقوم جمهوریت و اسلامیت نظام باشد‌؛ بنابراین تاثیرگذاری این نهاد دینی در سیاست‌های نظام بسیار موثر است و‌ اگر بنابر‌ رهنمودهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی «کیفیت شایسته خود را بیابد، هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئولان برداشته خواهد شد‌.»
حجت‌الاسلام امیری مدیر جذب و گزینش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی این مرکز ضمن بیان این مطلب گفت: الزام است همواره جمعی از مؤمنان دارای صلاحیت، توانمند، باانگیزه و متعهد، کارگزاران امین مســـجد باشند. طبیعی است در این خصوص باید ضوابط و شاخصه‌هایی را جهت ورود این افراد به ساختار مسجد تعریف کنیم. یکی از مهمترین کارگزاران مسجد‌، امام ‌جماعت، به عنوان«مدیر طبیعی مسجد» است که سنگین‌ترین رسالت‌ها و مسئولیت‌ها را بر عهده می گیرد.
ایشان در ادامه افزود: در حال حاضر برخی از شرایط اولیه امام جماعت عبارتند از:

 •   التزام به دین اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلا‌می ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی به گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی معاند و نحله‌های اعتقادی و انحرافی و التزام به قوانین جمهوری اسلامی 
 •  آشنایی با شئون، ظرفیت‌ها و کارکردهای مختلف مســـجد و توانمندی در انجام امور مرتبط با حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات امام جماعت
 •  صلاحیت اخلاقی بویژه خوش خلقی و حسن سابقه 
 •  داشتن فرصت امامت و مدیریت مسجد
 •  داشتن مدرک رسمی حوزوی 
 •  روحیه تعامل و مردم داری
 •  روحیه کار تشکیلاتی
 •  تلبس دائم
 •  تاهل

شخص متقاضی به جهت تسهیل در فرآیند به صورت غیرحضوری درخواست اولیه خود را در سامانه ثبت می کند. سپس ناحیه موجود در جغرافیای مربوطه درخواست ایشان را روئیت و در صورت انطباق با ضوابط موجود، ضمن تایید اولیه، به واحد جذب و گزینش ستاد اعلام می دارد. 
حجت‌الاسلام امیری گفت: یکی از وظایف این واحد بررسی مجدد شرایط متقاضی است که در صورت تایید به دفتر حراست ارجاع تا استعلامات لازم اخذ گردد. در صورت کسب تاییدیه‌های لازم‌ مصاحبه‌ای از ایشان با چهار رویکرد دانشی، بینشی، ارزشی و روشی انجام می‌شود و از جنبه فقهی صحت قرائت نماز بررسی می شود.
مدیر جذب و گزینش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان افزود: با اتمام این مراحل کمیته‌‌‌ای با حضور معاونین و مدیران مرکز برگزار‌ و در خصوص انتصاب ایشان تصمیم گیری خواهد شد.در صورت احراز شرایط ، حکم امامت موقت شش ماهه به ایشان اعطا خواهد شد.در این بازه شش ماهه امام باید خودش را با شرایط مسجد تطبیق دهد.ضمن اینکه نحوه مدیریت و حضور ایشان مورد پایش قرار خواهد گرفت.در ادامه با همکاری مدیریت آموزش و شرکت در دوره های «بدو امامت » توانمندی های ایشان ارتقاء یافته و در پایان دوره اندوخته‌های علمی وی مورد سنجش قرار خواهد گرفت.همزمان با فرآیند آموزش در عرصه عملی نیز شاخصه‌ها و نکات موجود در امامت ایشان مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.
با جمع بندی موارد فوق‌، در صورت دارا بودن شرایط کافی، حکم امامت سه‌ساله صادر و توسط ناحیه مربوطه تقدیم ایشان می گردد.

  بیان دیدگاه