برگزاری چهاردهمین دوره آموزش «بدو امامت»

چهاردهمین دوره آموزشی «بدو امامت» در سطح مساجد خراسان، برای ائمه‌ محترم جماعات مساجد شهرستان‌های تایباد و باخرز، برگزار گردید.

چهاردهمین دوره بده امامت.jpg
2022-11-28 09:08:44

حجت‌الاسلام حجت قلی‌زاده در گفتگو با روابط عمومی مرکز  رسیدگی به امور مساجد خراسان گفت: در سال‌های اخیر، تحولات زیادی در مساجد و خصوصاً مساجد خراسان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و... رخ داده‌است و اسناد تحولی تدوین‌شده، به‌عنوان نقشه راه اقدامات در این زمینه است. 

وی در ادامه گفت: لازمه مدیریت این اقدامات و راهنمایی مساجد به سمت عملکرد مطلوب، موثر و انقلابی، مدیریت یک مدیر توانمند است؛ لذا با هدف توانمندسازی ائمه محترم جماعات، دوره های آموزشی با عنوان «بدو امامت» طراحی شده و در حال اجرا است.

کارشناس آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان افزود: چهاردهمین مرحله از این دوره آموزشی، با همکاری دبیران محترم امور مساجد شهرستان‌های تایباد و باخرز، در شهر تایباد برگزار شد و بیش از 40 نفر از ائمه محترم جماعات در این دوره شرکت نمودند.

لازم به ذکر است دوره آموزشی «بدو امامت» با چهار رویکرد بینشی، دانشی، روشی و ارزشی، در 12 سرفصل تدوین شده‌ و در سطح استان‌های خراسان در حال برگزاری است.

مشاهده تایباد.jpg
تایباد.jpg
مشاهده تایباد1.jpg
تایباد1.jpg
مشاهده تایباد2.jpg
تایباد2.jpg
مشاهده تایباد3.jpg
تایباد3.jpg
    بیان دیدگاه