سامان‌دهی بیش از150 کاروان زائرین پیاده به سمت مشهد مقدّس

حجت الاسلام محمدامامی روشناوند: امسال حضور بیش از 150 کاروان پیاده به‌سمت ‌مشهد‌مقدس‌سازماندهی‌شده‌که‌ هر یک حداقل 50 نفر جمعیت‌ داشته‌ و اسکان‌ آنها نیز‌ در مشهد جانمایی شده است.

photo_2022-09-23_01-30-49.jpg
2022-09-23 13:03:34

به گزارش روابط ‌عمومی‌‌مرکز‌‌رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، همه ساله درآخرین روزهای ماه صفر، شاهد حضور‌ زائرانی هستیم که از هرنقطه کشور در مراسم پیاده روی به مشهدالرضا شرکت می کنند تا خود را درسالروز شهادت امام رضا علیه السلام به بارگاه آن امام رئوف برسانند. امسال حضور 8میلیون زائرپیش بینی شده است؛بخشی از این زائرین درقالب کاروان های پیاده روی عازم مشهد مقدس می شوند که این موضوع، نیازمند تمهیداتی جهت تامین رفاه و آسایش این عزیزان می باشد.درهمین راستا با حجت الاسلام محمدامامی روشناوند، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان های خراسان رضوی، صورت گرفت.

حجت الاسلام محمدامامی روشناونداظهارداشت: «امسال حضوربیش از150کاروان پیاده روی به سمت مشهد مقدس سازماندهی شده است که هریک حداقل 50نفرجمعیت داشته واسکان آن ها نیز درمشهد جانمایی شده است.در هرکدام از این کاروان ها یک امام جماعت جهت اقامه نماز، برپایی مجالس روضه وایجاد حلقه های معرفتی جهت تبیین مسائل تبلیغی، معرفتی و تربیتی پیش بینی شده است.»

ایشان افزود:« باتوجه به شکل گیری پویش «هم محلۀ امام رضا علیه السلام» وبه همت شهرستان های خراسان رضوی بیش از80موکب بین راهی تشکیل شده که هر کدام از آن ها درسه وعده (هروعده هزارغذای گرم) پذیرای زائرین امام رضا علیه السلام هستند.همچنین در سه نقطه، میقات الرضا، تپه سلام وملک آباد، به زائرین پیاده‌‌ خدمات شبانه روزی و رایگان‌ ارائه می شود.خدمات ارائه شده دربخش های بهداشتی، درمانی، اجتماعی و فرهنگی، پاسخ به سوالات شرعی، اسکان شبانه، پذیرایی سه وعده غذای گرم وسایر خدمات موردنیاز زائرین پیاده امام رضا علیه السلام است.»

شایان ذکراست دهه آخر صفر با اربعین حسینی آغاز و در28ماه صفررحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرارگرفته و با شهادت امام رضا ‌علیه السلام در 30صفربه پایان می رسد.

مشاهده photo_2022-09-20_22-06-26.jpg
photo_2022-09-20_22-06-26.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-01-07.jpg
photo_2022-09-22_22-01-07.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-01-41.jpg
photo_2022-09-22_22-01-41.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-01-56.jpg
photo_2022-09-22_22-01-56.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-02-19.jpg
photo_2022-09-22_22-02-19.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-03-01.jpg
photo_2022-09-22_22-03-01.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-03-24.jpg
photo_2022-09-22_22-03-24.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-03-34.jpg
photo_2022-09-22_22-03-34.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-03-45.jpg
photo_2022-09-22_22-03-45.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-03-59.jpg
photo_2022-09-22_22-03-59.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-04-05.jpg
photo_2022-09-22_22-04-05.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-04-10.jpg
photo_2022-09-22_22-04-10.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-04-18.jpg
photo_2022-09-22_22-04-18.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-04-22.jpg
photo_2022-09-22_22-04-22.jpg
مشاهده photo_2022-09-22_22-07-25.jpg
photo_2022-09-22_22-07-25.jpg
    بیان دیدگاه