کربلا منتظر ماست بیا تا برویم....

کربلا منتظر ماست.jpg
2022-09-09 14:45:40

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم....

و عشاق الحسین این روزها چه با پای پیاده و چه به پای دل عازم کربلایند و عزم لبیک دارند برای حسینی که اربعین شهادتش نزدیک است و اشک ها روانه کشته اشک ها شده است و جز غروب چه کسی توان وصف غم این همه زائر را دارد....

 

    بیان دیدگاه