برپایی نمایشگاه «مأذنه» در هفته جهانی مسجد

نمایشگاه دستاوردهای مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در هفته جهانی مسجد، در ساختمان شماره یک این مرکز برگزار می‌گردد.

11.jpg
2022-08-24 12:47:03

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، هم‌زمان با فرا رسیدن هفتۀ جهانی مسجد، مدیریت پژوهش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان اقدام به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای یک سالۀ مساجد با عنوان «مأذنه» نموده است.  این نمایشگاه از 31 مرداد تا 3 شهریور در محل ساختمان شمارۀ یک این مرکز برقرار است.

در این نمایشگاه مخاطبان با طرح‌ها و فعالیت‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان آشنا می‌شوند. از جملۀ‌ این اقدامات و برنامه‌ها می‌توان به «نذر هشتم»، «مسجد سنگر سلامت»، «مسجد آمر»، «امداد»، «پایگاه ازدواج آسان و فرزندآوری»، «مصلحین»، «شبکۀ اعزام سخنران»، «مواسات و همدلی»، «امام معین»، «هدایت»، «کوثر»، «نجم »، «سامانۀ مسجدنا»، «بنیاد علمی‌تربیتی ساجدین»، «هفته‌نامۀ خطبه‌ها»، «قرارگاه‌های فرهنگی و اجتماعی محله»، «هر مسجد یک هیئت»، «قرارگاه‌ها و مساجد تخصصی»، «تدوین فرایند انتصاب ارکان مسجد» و «انتشارات مسجدنا» اشاره کرد که در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

گفتنی است که این نمایشگاه به صورت مجازی در سایت مسجدنا قابل مشاهده است

    بیان دیدگاه