گزارش تصویری دیدار رهبرمعظم انقلاب(حفظه الله)با دانشجویان

گزارش تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی

دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg41.jpg
2022-04-27

گزارش تصویری رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی

مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg46.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg46.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg43.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg43.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg45.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg45.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg47.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg47.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg44.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg44.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg110.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg110.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg48.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg48.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg23.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg23.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg20.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg20.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg21.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg21.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg19.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg19.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg22.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg22.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg18.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg18.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg24.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg24.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg27.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg27.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg25.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg25.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg29.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg29.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg28.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg28.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg26.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg26.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg30.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg30.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg33.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg33.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg34.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg34.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg35.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg35.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg31.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg31.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg32.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg32.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg38.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg38.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg40.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg40.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg39.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg39.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg36.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg36.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg37.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg37.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg41.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg41.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg14.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg14.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg42.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg42.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg10.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg10.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg13.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg13.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg12.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg12.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg9.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg9.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg8.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg8.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg2.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg2.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg17.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg17.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg15.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg15.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg2.jpg3.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg2.jpg3.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg4.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg4.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg7.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg7.jpg
مشاهده دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg5.jpg
دیدار رهبری 6 اردیبهشت 1401.jpg5.jpg
  بیان دیدگاه

  لطفا حروف را وارد کنید همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.
  سامانه به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.
  گزارش تصویری زائرین پیاده حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

  گزارش تصویری زائرین پیاده حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

  هم‌زمان با فرا رسیدن دهه آخر صفر زائران امام رضا (ع) با پای پیاده خود را به مشهد مقدس رساندند.

  بیشتر
  گزارش تصویری خدمت‌رسانی مواکب مسجدی به زائرین امام رضا علیه‌السلام (شماره 1)

  گزارش تصویری خدمت‌رسانی مواکب مسجدی به زائرین امام رضا علیه‌السلام (شماره 1)

  گزارش تصویری خدمت‌رسانی مواکب مسجدی به زائرین حضرت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام در مسیر ملک‌آباد به مشهد

  بیشتر
  گزارش تصویری فعالیت‌های قرارگاه هم‌محلۀ امام رضا (ع)

  گزارش تصویری فعالیت‌های قرارگاه هم‌محلۀ امام رضا (ع)

  فعالیت‌های قرارگاه هم محله امام‌رضا (ع) به روایت تصویر

  بیشتر