جلسه همفکری هیئت امناء مساجدشهرکاشمر با مسئولان این شهرستان

برگزاری جلسه دیداروهمفکری هیئت امناء مساجد شهر کاشمر با شهردارومسئولان این شهرستان 

کاشمر - دیدار امنا با فرماندار1111.jpg
2022-04-11 10:00:00

به گزارش خبرنگار روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان کاشمرجلسه دیدار و همفکری با موضوع بیان مشکلات مساجد و پیگیری مشکلات با حضور امناء مساجد این شهرستان برگزار شد.

این جلسه با حضور امام جمعه و رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان کاشمر حجت الاسلام والمسلمین طاهری، فرماندار، اعضای شورای شهرو سرپرست شهرداری این شهر برگزار گردید.

 

    بیان دیدگاه