گزارش تصویری دومین دوره آموزشی بدو امامت

تصاویر برگزیده از دومین دوره ی آموزشی((بدو امامت)) منطقه شهید آیت الله صدوقی^ مشهد مقدس، که با حضور ائمه ی جماعات جوان وجدید الانتصاب برگزار گردید.

دوره بدو امامت.jpg6.jpg
2022-03-05

.

مشاهده دوره بدو امامت.jpg8.jpg
دوره بدو امامت.jpg8.jpg
مشاهده دوره بدو امامت.jpg11.jpg
دوره بدو امامت.jpg11.jpg
مشاهده دوره بدو امامت.jpg12.jpg
دوره بدو امامت.jpg12.jpg
مشاهده دومین دوره بدو امامت.jfif1.jpg
دومین دوره بدو امامت.jfif1.jpg
مشاهده دومین دوره بدو امامت.jfif2.jpg
دومین دوره بدو امامت.jfif2.jpg
مشاهده دومین دوره بدو امامت.jfif3.jpg
دومین دوره بدو امامت.jfif3.jpg
مشاهده دومین دوره بدو امامت.jfif4.jpg
دومین دوره بدو امامت.jfif4.jpg
مشاهده دومین دوره بدو امامت.jfif5.jpg
دومین دوره بدو امامت.jfif5.jpg
مشاهده دومین دوره بدو امامت.jfif9.jpg
دومین دوره بدو امامت.jfif9.jpg
مشاهده دومین دوره بدو امامت.jfif10.jpg
دومین دوره بدو امامت.jfif10.jpg
مشاهده دومین دوره بدو امامت.jpg
دومین دوره بدو امامت.jpg
  بیان دیدگاه

  لطفا حروف را وارد کنید همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.
  سامانه به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.
  توانمندسازی بیش از 900 امام‌جماعت

  توانمندسازی بیش از 900 امام‌جماعت

  دوره بدو امامت، در راستای توانمندسازی ائمه جماعات جدید الإنتصاب مساجد برگزار شده‌است.

  بیشتر
  برگزاری هفتمین دوره آموزشی بدو امامت

  برگزاری هفتمین دوره آموزشی بدو امامت

  به همت مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امورمساجد استانهای خراسان هفتمین دوره آموزشی بدو امامت  ائمه جماعت جوان وجدیدالورود برگزارمی گردد.

  بیشتر
  برگزاری دوره آموزشی شهر الطهور برای ائمه جماعات مساجد

  برگزاری دوره آموزشی شهر الطهور برای ائمه جماعات مساجد

  دوره‌ی آموزشی شهر الطهور برای ائمه‌ی محترم جماعات مساجد استان‌های خراسان به صورت مجازی و بر بستر مسجدنا برگزار می‌گردد.
   

  بیشتر