ستاد مبارزاتی در مسجد کرامت‌ به‌ فرماندهی آیت‌الله‌خامنه‌ای

سومین قسمت از ویژه برنامه مرکز مبارزه

مسجدشناخت 2.jpg
2022-02-06

"مسجد کرامت" بعد از گذشت چند سال در سال 57 مجدداً مرکز تلاش و فعالیت شد و آن هنگامی بود که من از تبعید- جیرفت- برگشته بودم مشهد. گمانم اواخر مهر یا ماه آبان بود. وقتی بود که تظاهرات مشهد و جاهای دیگر آغاز شده بود بود و یواش یواش اوج هم گرفته بود. 

'' به نقل از آیت الله امام خامنه ای ''

ادامه دارد...

مشاهده مسجد شناخت- ستاد مبارزاتی به فرماندهی آیت الله خامنه ای درمسجدکرامت .mp4
مسجد شناخت- ستاد مبارزاتی به فرماندهی آیت الله خامنه ای درمسجدکرامت .mp4
    بیان دیدگاه

    لطفا حروف را وارد کنید همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.
    سامانه به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.