حل و فصل بیش از 300 پرونده قضایی از مسجد حاشیه شهر

مسجد امام جعفر # واقع در منطقه خواجه‌ربیع مشهد مقدس با راه اندازی شورای حل اختلاف محله در مسجد توانسته است بیش از 300 پرونده از مجموع 700 پرونده ارجاعی را ، حل و فصل نماید.

مسجدشناخت.jpg
2022-01-12 10:00:00

راه اندازی شعبه های شورای حل اختلاف محله در مسجد حاصل اجرایی شدن طرح مصلحین مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان می‌باشد.

این مسجد با ایجاد خیریه امام حسن مجتبی علیه السلام بیش از 150 خانواده نیازمند را در سطح محله پوشش می‌دهد.

به همت جوانان مسجد امام جعفر صادق # در تمامی مناسبات ملی و مذهبی سطح محله خواجه ربیع فضا سازی مناسب صورت می‌گیرد.

جهت مشاهده فیلم این فعالیت که به همت واحدرسانه وفضای مجازی مرکز رسیدگی به امور مساجداستانهای خراسان تهیه شده است روی لینک زیر کلیک فرمایید.

@hamsangar_masjedi

    بیان دیدگاه