بروشور «مدرسۀ عاشورا» - شمارۀ 11

یازدهمین شماره از مجموعه بروشورهای مناسبتی با عنوان «مدرسۀ عاشورا» ویژۀ دهۀ محرم منتشر شد. 

photo_2022-08-03_16-49-18.jpg
2022-08-05

یازدهمین شماره از مجموعه بروشورهای مناسبتی با عنوان «مدرسۀ عاشورا» ویژۀ دهۀ محرم منتشر شد. عناوین این شماره:
عاشورا؛ قیام به اصلاح
عاشورا؛ ظلم‌ستیزی
عاشورا؛ نترسیدن از سیل دشمن
عاشورا؛ تکلیف‌محوری
عاشورا؛ شناخت وظیفۀ مهم‌تر
عاشورا؛ حضور در لحظۀ نیاز
عاشورا؛ نهراسیدن از تنهایی و غربت
عاشورا؛ تسلیم در برابر خدا
عاشورا؛ مقاومت آگاهانه
عاشورا؛ پایداری پای هدف
عاشورا؛ راه‌ورسم زندگی‌سازی
عاشورا؛ نقطۀ اوج انسانیت
عاشورا؛ ذلت‌ناپذیری
عاشورا؛ جان‌نثاری راه دفاع از آرمان‌ها
عاشورا؛ درس انقلاب

مشاهده Untitled-4.jpg
Untitled-4.jpg
مشاهده Untitled-3.jpg
Untitled-3.jpg
    بیان دیدگاه