بروشور «در پناه ولی» - شمارۀ 10

دهمین شماره از مجموعه بروشورهای مناسبتی با عنوان «در پناه ولی» ویژۀ دهۀ ولایت منتشر شد. 

Screenshot (18).png
2022-07-19

دهمین شماره از مجموعه بروشورهای مناسبتی با عنوان «در پناه ولی» ویژۀ دهۀ ولایت منتشر شد. عناوین این شماره:

غدیر؛ روز ولایت
مفهوم ولایت 
ولایت  علی بن ابی طالب #
ولایت اهل بیت #
استمرار ولایت الهی
غدیر روز وحدت مسلمانان
آداب و اعمال عید غدیر
اطعام و دیدار مؤمنان
انفاق کردن و عیدی دادن

 

مشاهده 002.jpg
002.jpg
مشاهده 001.jpg
001.jpg
    بیان دیدگاه