مجموعه پوستر روایت انقلاب

مجموعه پوستر با عنوان «روایت انقلاب» منتشر شد.

photo_2022-01-22_15-00-06.jpg
2022-01-22

مجموعه پوستر با عنوان «روایت انقلاب» حاوی تصاویر فجر بهمن 1357 برای برپایی نمایشگاه توسط همسنگرهای مسجدی طراحی، تولید و اکران شد.

نسخه حجم لینک
انتشار مجازی 15.8 مگابایت
    بیان دیدگاه