به‌مناسبت 14 تیر؛ روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

شکل‌گیری شهر اسلامی بر محور مسجد

حرف مسجدی

در اسلام، ساختار شهر بر محور مسجد شکل می‌گیرد و اگر شهرها را این‌چنین ساختیم، امت مسلمه ساخته خواهد شد. مساجد باید غایت خود، یعنی ساختن جامعه‌ی اسلامی را تأمین کنند.

شهراسلامی.jpg
2021-07-06

هر شهر باید یک مسجد مرکزی داشته باشد که گنجایش آن به تعداد مردم آن شهر باشد و همه‌ی سرویس‌های مرکزی باید گرداگرد آن احداث شود. سرویس‌های محلی باید در محلات در دسترس باشد؛ اما خدمات مرکزی باید در اطراف مسجد مرکزی هر محله ایجاد شود. در هر محله هم باید یک مسجد محله وجود داشته باشد و محله جایی است که محدوده‌اش چهل خانه از هر سمت مسجد محله است. در اسلام، ساختار شهر بر محور مسجد شکل می‌گیرد و اگر شهرها را این‌چنین ساختیم، امت مسلمه ساخته خواهد شد. مساجد باید غایت خود، یعنی ساختن جامعه‌ اسلامی را تأمین کنند.

کتاب «فقه مسجد»، آیت‌الله محسن اراکی، صفحه 81

شکل گیری شهر اسلامی بر محور مسجد

 

 

    بیان دیدگاه