هشدار شهید «آنیلی» در مورد مشهد مقدس

مراقب باشید که مشهد را تنها با نام امام رضا علیه‌السلام بشناسند.

شهید-آنیلی.jpg
2021-06-22

در ایتالیا شهری بود که به عنوان مرکزی مذهبی شناخته می‌شد، کسانی که مخالف آن مکان مذهبی بودند کوشیدند با پدید آوردن تفریحگاه‌های بسیار پیرامون شهر، چهره شهر را دگرگون کنند و شما مراقب باشید که مشهد را تنها با نام امام رضا علیه‌السلام بشناسند.

شهید ادواردو آنیلی

هشدار هشید آنیلی در مورد مشهد

 

    بیان دیدگاه