31 خرداد؛ سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

تنها وسط صف نماز جماعت

شهدای مسجدی

شایعه شد دکتر را دزدیده‌اند. نارنجک و اسلحه برداشتیم رفتیم شهر. سر ظهر توی مسجد پیدایش کردیم. تک‌وتنها وسط صف نماز جماعت سنی‌ها.

شهید-چمران.jpg
2021-06-22

دکتر نیست. همه‌ی پادگان را گشتیم. نبود. شایعه شد دکتر را دزدیده‌اند. نارنجک و اسلحه برداشتیم رفتیم شهر. سر ظهر توی مسجد پیدایش کردیم. تک‌وتنها وسط صف نماز جماعت سنی‌ها. فرمانده پادگان از عصبانیت نمی‌توانست چیزی بگوید. پنج ماه می‌شد که ارتش درهای پادگان را روی خودش قفل کرده بود، برای حفظ امنیت. 

کتاب یادگاران، ص 32 

شهادت دکتر چمرانشهادت دکتر چمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت فایل باکیفیت بر روی عکس کلیک کنید.

    بیان دیدگاه