مسجد جامع را آزاد کردیم، بیت المقدس را آزاد خواهیم کرد

3 خرداد؛ سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی

photo_2021-05-24_04-38-11.jpg
2021-05-27

.

مشاهده photo_2021-05-24_04-38-11.jpg
photo_2021-05-24_04-38-11.jpg
    بیان دیدگاه