جایگاه امام جماعت؛ محور اصلی رونق مسجد

رشته‌های متعددی در حوزه علمیه تأسیس شده است که هر کدام دارای اهمیت هستند اما در کنار آن‌ها، جای رشته تخصصی امور مساجد و ائمه جماعات خالی است؛ این کار هم واقعاً نیاز به آموزش دارد.

جایگاه امام جماعت.jpg
2021-05-22

جایگاه امام جماعت محور اصلی رونق مسجد است و یکی از علت‌های استقبال مردم از حضور در مساجد وجود چهره‌های شاخصی بود که حتی برخی از آن‌ها به درجه اجتهاد رسیده بودند؛ بنابراین باید شخصیت‌های تأثیرگذار حوزه یا طلاب جوان فاضل، کار امامت مسجد را به عهده بگیرند. روی تربیت نسل جدید طلاب باید کار کرد تا برای پذیرش این مسئولیت مهم آماده شود.

مشاهده جایگاه امام جماعت.jpg
جایگاه امام جماعت.jpg
    بیان دیدگاه