ویژه نامه برخط «اسوه حسنه» (ویژه هفته وحدت و هفته استکبارستیزی)

ویژه نامه برخط «اسوه حسنه»، ویژه میلاد پیامبر اعظم @ و امام صادق # و هفته‌های وحدت و استکبارستیزی، توسط مدیریت پژوهش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان منتشر شد.

header.png
2020-11-02

ویژه نامه برخط «اسوه حسنه»، ویژه میلاد پیامبر اعظم @ و امام صادق # و هفته‌های وحدت و استکبارستیزی، توسط مدیریت پژوهش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان منتشر شد.

شما می توانید از طریق لینک زیر، این ویژه نامه را مطالعه نمایید:

مشاهده header.png
header.png
    بیان دیدگاه