نشریه‌ی پیام مسجد - اردیبهشت ماه 1399

پیام مسجد ماه رمضان1441 - اردیبهشت 1399

(طرح هر روز یک حکمت از نهج البلاغه)

حکمت 391 الی 420

photo_2020-04-25_10-31-13.jpg
2020-04-25

پیام مسجد ماه رمضان1441 - اردیبهشت 1399

(طرح هر روز یک حکمت از نهج البلاغه)

حکمت 391 الی 420

مشاهده پیام مسجد ماه رمضان- طراحی شده.pdf
پیام مسجد ماه رمضان- طراحی شده.pdf
    بیان دیدگاه