مستند (در ادلب چه می گذرد؟)

در این مستند ماجرای شهر ادلب سوریه که در گیر و دار جنگ با تکفیری ها و حمایت ترکیه قرار دارد تبیین می شود.

2020-03-15
    بیان دیدگاه