مستند فقر و فحشا

فقر و فحشا فیلمی مستند به کارگردانی مسعود ده‌نمکی است که در سال 1383 ساخته شد.

faghr-o-fahsha-document-2.jpg
2020-03-10

فقر و فحشا فیلمی مستند به کارگردانی مسعود ده‌نمکی است که در سال 1383 ساخته شد. فقر و فحشا که نخستین ساخته کارگردانش است به موضوع فاصله طبقاتی و قاچاق زنان ایرانی می‌پردازد. یک سال پس از ساخت این مستند، کتابی با عنوان ناگفته‌هایی دربارهٔ فیلم فقر و فحشا به نویسندگی مسعود ده‌نمکی چاپ شد.

مشاهده fad15821669bfd11fdc37da8111cc0278345534-240p__75035.mp4
fad15821669bfd11fdc37da8111cc0278345534-240p__75035.mp4
    بیان دیدگاه