مستند بحران خاموش

مستند بحران خاموش، مستندی است که به چگونگی سکولاریزه کردن و رقاصه بار آوردن کودکان معصوم این کشور، در مهدکودک های تهران می پردازد.

بحران خاموش.jpg
2020-03-03

این فیلم، مستندی است از چگونگی سکولاریزه کردن و رقاصه بار آوردن کودکان معصوم این کشور، در مهدکودک های تهران.

در ادامه می توانید دانلود کنید:

bohrankhamoush2.mp4
bohrankhamoush3.mp4
bohrankhamoush1.mp4
بیان دیدگاه