انتخاب صالحان

جلد اول: واجب سیاسی

01.jpg
2020-02-15


این کتاب به بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی اهمیت انتخابات، انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی می‌پردازد و شامل سه بخش است. بخش اول به اهمیت انتخابات از منظر رهبر انقلاب می‌پردازد. بخش دوم کتاب مربوط به اهمیت انتخابات مجلس خبرگان است و بخش سوم کتاب نیز به اهمیت مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.

مشاهده انتخاب صالحان جلد 1.pdf
انتخاب صالحان جلد 1.pdf
بیان دیدگاه