کشف سلاح های مرگ بار

سلاح های مرگ بار اغتشاش گران

2019-11-28

سلاح های مرگ بار اغتشاش گران 

ماجرای سلاح‌های ویژه‌ای که قبل از توزیع در اغتشاشات، کشف و ضبط شد/جلوگیری از توزیع گسترده یک نوع مرگبار شات گان در استانها توسط سپاه، وزارت اطلاعات و ناجا

پینوشت ؛ اون وقت مزدوران سلطنت طلب میگفتند نظام ایران رگبار بدست شده بود!! 

 

دانلود

    بیان دیدگاه