کلیپ "هشدار رهبری"

????هشدار مهمی که رهبر انقلاب 12 سال پیش به بزرگان و مدیران حوزه داد و اکنون این پیش بینی محقق شده است!

2019-11-28
    بیان دیدگاه