رواق معرفت ربیع الثانی- شماره 9

پروژه سوریه سازی ایران

پس از اعلام ناگهانی گرانی بنزین و اعتراض بخش‌هایی از جامعه نسبت به این مصوبه، برخی عوامل آموزش دیده و مسلح به سلاح‌های گرم و سرد، بر اعتراضات مسالمت آمیز مردمی بنزین ریخته و دست به کشتار و تخریب اموال عمومی زدند. عمل کور این عوامل دست نشانده نشان از برنامه‌ریزی‌های پشت پرده برای پروژه سوریه سازی ایران دارد.

2019-11-21

پروژه سوریه سازی ایران

پس از اعلام ناگهانی گرانی بنزین و اعتراض بخش‌هایی از جامعه نسبت به این مصوبه، برخی عوامل آموزش دیده و مسلح به سلاح‌های گرم و سرد، بر اعتراضات مسالمت آمیز مردمی بنزین ریخته و دست به کشتار و تخریب اموال عمومی زدند. عمل کور این عوامل دست نشانده نشان از برنامه‌ریزی‌های پشت پرده برای پروژه سوریه سازی ایران دارد.

مردم فهیم ایران بلافاصله پس از مشاهده سوء استفاده این منافقان، صف خود را از آنان جدا کردند اما مطالبه بر حق مردم نسبت به اوضاع نابسامان اقتصادی همچنان پابرجاست.

دولت مردان باید پاسخگوی این مطالبات به حق مردم باشند و حق پرسش برای ملت محفوظ است.

دانلود فیلم

 

    بیان دیدگاه