رواق معرفت ربیع الثانی- شماره 9

پروژه سوریه سازی ایران

پس از اعلام ناگهانی گرانی بنزین و اعتراض بخش‌هایی از جامعه نسبت به این مصوبه، برخی عوامل آموزش دیده و مسلح به سلاح‌های گرم و سرد، بر اعتراضات مسالمت آمیز مردمی بنزین ریخته و دست به کشتار و تخریب اموال عمومی زدند. عمل کور این عوامل دست نشانده نشان از برنامه‌ریزی‌های پشت پرده برای پروژه سوریه سازی ایران دارد.

2019-11-21
    بیان دیدگاه