رواق معرفت ربیع الثانی- شماره 5

تاثیر زمان بر انعقاد نطفه

امام علی #: چون کسى خواهد با عیال خود مجامعت کند، شب اول ماه و نیمه ماه (قمری ) نباشد که شیطان در این دو وقت، فرزند میجوید و شیاطین دیگر هم پیرو او دنبال فرزند مى‌آیند و در فرزند شما شرکت می‌کنند. (1)

رسول خدا @ در سفارش به امیرالمؤمنین # فرمودند:...

05.jpg
2019-11-21

تاثیر زمان بر انعقاد نطفه

امام علی #: چون کسى خواهد با عیال خود مجامعت کند، شب اول ماه و نیمه ماه (قمری ) نباشد که شیطان در این دو وقت، فرزند میجوید و شیاطین دیگر هم پیرو او دنبال فرزند مى‌آیند و در فرزند شما شرکت می‌کنند. (1)

رسول خدا @ در سفارش به امیرالمؤمنین # فرمودند:

اى على! در آغاز، میان و پایان ماه (قمری) با همسرت نزدیکى مکن؛ که دیوانگى، جذام و تباه مغزى، بسیار زود به سراغ وى و فرزندش مى آید. (استثنائاً جماع در شب اول ماه مبارک رمضان، مستحب است)

اى على! در شب عید قربان (یعنی شبی که وقتی به صبح برسد، روز عید قربان باشد) با همسرت نزدیکى مکن؛ زیرا اگر میانتان فرزندى تقدیر شود، شش انگشت یا چهار انگشت خواهد داشت.

اى على! در نیمه شعبان (شب نیمه شعبان ) با همسرت نزدیکى مکن؛ زیرا اگر میانتان فرزندى تقدیر شود، بدشگون خواهد بود و نشانى سیاه بر چهره خواهد داشت. (ترجمه دیگر: ... شوم و بد فال و نامبارک و نحس باشد و نحسیش در چهره اش هویدا باشد)

ای على ! در اواخر ماه شعبان یا یکى دو روز بآخر مانده با همسرت نزدیکى مکن؛ زیرا اگر فرزندى نصیبتان شود گمرکچى یا از اعوان ظلمه شود و در خدمت حکومت ظالم باشد و کشتار جماعت بسیارى از مردم بدست او انجام گیرد.

منبع:

1- الخصال، ج 2 ص 637 ، ناشر: جامعه مدرسین

2- من لا یحضره الفقیه، ج 3 ص 552 ح 4899 ، ناشر: جامعه مدرسین.

............................................................

در اینجا به ذکر ترجمه‌ی روایتی که جناب شیخ صدوق در حدیث اول مجلس هشتاد و چهار امالی خود نقل کرده تبرک می‌جوییم.

رسول الله صلی الله علیه و آله به علی بن ابیطالب علیه السلام چنین سفارش کرد و فرمود:

* یا علی چون عروس را به خانه تو آرند وقتی نشست کفش او را بکن و پایش را بشنوی و آبش را به درِ خانه‌ات بریز که چون چنین کنی خداوند از خانه‌ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببر و هفتاد هزار رنگ برکت در آن در آورد و هفتاد هزار رحمت بر تو فروفرستد که بر سر عروس بگردد تا برکت آن به هر گوشه خانه‌ات برسد. و خداوند عروس را از جنون و خوره و پیسی امان دهد که به او رسند مادامی که در آن خانه است.
* سپس فرمود: یا علی! عروس را در هفته نخستین از خوردن شیرها و سرکه و گشنیز (سبزی اَمزِنا) و سیب ترش بازدار، زیرا که زهدان از این چار، سرد و نازاینده گردد؛ و بوریا در گوشه خانه به از زن نازاینده است. اگر عروس بر سرکه خوردگی خون حیص ببند هیچ گاه به خوبی از آن پاک نگردد. و گشنیز آن خون را در درونش بشوراند و زایمان را بر وی دشوار گرداند. و سیب ترش آن را از آمدن باز بدارد و بیماری بر وی گردد. سپس فرمود:
* ای علی در هنگام جماع سخن مگو مبادا که فرزند گنگ و لال گردد.
* و به عورت زن (در حین جماع) نگاه نکن که سبب نابینایی فرزند شود.
* و با شهوت زن دیگری در خاطرت با زنت جماع مکن که فرزند مخنّث آید.
* و ایستاده با زنت جماع مکن که از کار خران است و اگر فرزندی آید در فراش، کمیز میزنده (یعنی دچار شب ادراری) شود.
* اول و میانه و آخر ماه مجامعت مکن که دیوانگی و خوره و گیجی به سوی فرزند شتابند.
* بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندی آورد قیچ (لوچ و دوبین) شود و شیطان به لوچ بودن انسان شاد است.
* کسی که با زن خود در بستر، جنب است قرآن نخواند می‌ترسم آتشی از آسمان فرود آید و هر دو را بسوزاند.
* جماع مکن جز آن که خودت دستمالی داشته باشی و زنت نیز پارچه دیگر که با یک پارچه خود را پاک مکنید که شهوت بر شهوت افتد و مایه‌ی دشمنی بین شما می‌شود و شما را به جدایی و طلاق می‌کشاند.
* در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی آید بسیار شرور گردد.
* در شب عید اضحی (قربان) جماع مکن که فرزند شش انگشت یا چهار انگشت آید.
* زیر درخت باردار جماع مکن که فرزند جلاد و آدمکش و کدخدا آید.
* در مقابل آفتاب و نور آن جماع مکن مگر آن که هر دو با روپوش باشند که اگر فرزندی آید دائما در سختی و فقر باشد تا بمیرد.
* میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندی آید خونخوار گردد.
* اگر زنت باردار شد بی‌وضو با او جماع مکن که فرزند کوردل و بخیل آید.
* در نیمه شعبان جماع مکن که فرزندی شوم و با خال چهره آید.
* دو روز به آخر ماه مانده با زنت جماع مکن که فرزندی گمرکچی و کمک کننده ظالم آید و جمعی از مردم بدست او هلاک شوند.
* بر سر پشت بامها جماع مکن که فرزند منافق وریاکار و بدعت گذار آید.
* چون قصد سفر داری در شب آن جماع مکن که فرزند ولخرج آید. رسول خدا این آیه را خواند: (إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ) (سوره اسراء /30) به راستی مبذرین برادران شیاطین باشند.
* چون در سفر رفتی تا سه شب جماع مکن که فرزند کمک کننده ظالم و ستمگر بر علیه تو شود.
* در ساعت اول شب با زنت جماع مکن که اگر فرزندی آید، بسا باشد که جادوگر و دنیا طلب درآید.
* ماه در محاق نباشد.
* و با شکم سیر جماع نشود.

و اما اوقات مناسب برای نکاح:

* یا علی شب دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندی آید حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد.
* اگر شب سه شنبه جماع کنی و فرزندی آید پس از شهادت به شهادتین، شهادت روزی وی گردد و خداوند با مشرکان او را کیفر نکند و بوی دهانش خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاک زبان از غیبت و دورغ و بهتان است.
* اگر شب پنجشنبه جماع کنی و فرزندی آید حاکمی از حکام گردد یا عالمی از علماء.
* در روز پنج شنبه ظهر هنگامی که آفتاب در وسط آسمان است اگر جماع شود فرزند به دنیا آید تا پیر شود شیطان به او نزدیک نگردد و با فهم باشد و در دین و دنیا سلامت روزیش گردد.
* اگر در شب جمعه با زنت جماع کنی و فرزندی آید سخنور و گویا و زبان آور شود.
* اگر در روز جمعه پس از عصر باشد و فرزندی آید معروف و مشهور و دانشمند گردد.
* اگر شب جمعه بعد از عشاء باشد امید فرزندی می‌رود که از ابدال باشد ان شاءالله.
* ای علی! سفارش مرا نگاهدار چنانچه من از جبرئیل نگاه داشتم.

    بیان دیدگاه