لازمه حب حضرت علی# فقر است

قال امیرالمؤمنین#: « مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً(حکمت112) ؛

 هرکس ما اهل بیت را دوست بدارد باید پوشش فقر را براى خود مهیا سازد (و آماده انواع محرومیت ها و گرفتارى ها) گردد».

مقدمه:

در دنیا حفظ ارزشها و خوبیها هزینه بردار و همراه با سختی‌هاست، لذا از آنجایی که محبت اهل بیت# برای شیعیان ارزشی غنی است، پس حفظ آن همراه با مصیبت‌های گوناگون است.

نکته‌ها:

* «جلباب» به لباسى مانند چادر مى‌گویند که تمام بدن را بپوشاند، لذا اگر مصیبت فقر محبان اهل بیت# را فرا بگیرد ماند جلباب تمام شؤونات را دربر می‌گیرد. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* مراد از جِلبَاباً در عبارت« مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً » این است که طوری فقر شیعه واقعی را دربر می‌گیرد که باید کاملا از هرچه غیرالله است قطع تعلق کند. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* به مقتضاى «اَلْبَلاءُ لِلْاولیاءِ» فقر از بلاهایی است که نسیب محبان اهل بیت# می‌شود (مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ ...). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* مراد از فقر یا به معناى ساده‌زیستی است، و یا به معنای محتاج محض خدا بودن است«أَنتُمُ الفُقَرا إلَى الله»(...فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ...). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* پیغمبر اکرم@ فرمود:« اَلْفَقْرُ فَخْرى وَ بِهِ أفْتَخِرُ عَلى سایِرِ الاْنْبِیاءِ ؛ فقر مایه افتخار من است و با آن بر سایر پیامبران افتخار مى کنم».

* معنای ظاهری و تاریخی حکمت اینکه دشمنان اهل بیت در صدد بودند که هر کس را که پیرو این مکتب ببینند از هر نظر در فشار قرار دهند تا آنجا که حتى از نظر معیشت نیز در تنگنا واقع شوند، مانند داستان شعب ابى طالب و ابى ذر. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

2019-07-24

قال امیرالمؤمنین#: « مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً(حکمت112) ؛

 هرکس ما اهل بیت را دوست بدارد باید پوشش فقر را براى خود مهیا سازد (و آماده انواع محرومیت ها و گرفتارى ها) گردد».

مقدمه:

در دنیا حفظ ارزشها و خوبیها هزینه بردار و همراه با سختی‌هاست، لذا از آنجایی که محبت اهل بیت# برای شیعیان ارزشی غنی است، پس حفظ آن همراه با مصیبت‌های گوناگون است.

نکته‌ها:

* «جلباب» به لباسى مانند چادر مى‌گویند که تمام بدن را بپوشاند، لذا اگر مصیبت فقر محبان اهل بیت# را فرا بگیرد ماند جلباب تمام شؤونات را دربر می‌گیرد. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* مراد از جِلبَاباً در عبارت« مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً » این است که طوری فقر شیعه واقعی را دربر می‌گیرد که باید کاملا از هرچه غیرالله است قطع تعلق کند. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* به مقتضاى «اَلْبَلاءُ لِلْاولیاءِ» فقر از بلاهایی است که نسیب محبان اهل بیت# می‌شود (مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ ...). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* مراد از فقر یا به معناى ساده‌زیستی است، و یا به معنای محتاج محض خدا بودن است«أَنتُمُ الفُقَرا إلَى الله»(...فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ...). (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

* پیغمبر اکرم@ فرمود:« اَلْفَقْرُ فَخْرى وَ بِهِ أفْتَخِرُ عَلى سایِرِ الاْنْبِیاءِ ؛ فقر مایه افتخار من است و با آن بر سایر پیامبران افتخار مى کنم».

* معنای ظاهری و تاریخی حکمت اینکه دشمنان اهل بیت در صدد بودند که هر کس را که پیرو این مکتب ببینند از هر نظر در فشار قرار دهند تا آنجا که حتى از نظر معیشت نیز در تنگنا واقع شوند، مانند داستان شعب ابى طالب و ابى ذر. (شرح نهج‌البلاغه آیةالله مکارم شیرازی)

 

بیان دیدگاه