اخبار برگزیده

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 68
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 68

شصت‌و‌هشتمین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 19 فروردین 1401؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)عناوین این شماره:

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 67
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 67

شصت‌وهفتمین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 12 فروردین 1401؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

 

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 64
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 64

شصت‌وچهارمین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 20 اسفندماه 1400؛ به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین فرزانه)

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 63
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 63

شصت‌وسومین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 13 اسفندماه 1400؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 62
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 62

شصت‌ودومین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 6 اسفند ماه 1400؛ به امامت حجت الاسلام والمسلمین فرزانه)

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 61
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 61

شصت‌ویکمین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 29 بهمن ماه 1400؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 60
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 60

شصتمین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 22 بهمن ماه 1400؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 59
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 59

پنجاه‌و‌نهمین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 15 بهمن ماه 1400؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی).

ویژه‌نامه کتاب‌نما - شماره 8
ویژه‌نامه کتاب‌نما - شماره 8

هشتمین شماره از ویژه‌نامه کتاب‌نما با موضوع «انقلاب اسلامی» توسط مدیریت پژوهش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان منتشر شد.

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 58
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 58

پنجاه‌و‌هشتمین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 8 بهمن ماه 1400؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

مجموعه پوستر آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند
مجموعه پوستر آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

مجموعه پوسترهای آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند 

نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 57
نشریه‌ی خطبه‌ها - شماره 57

پنجاه‌و‌هفتمین شماره از نشریه‌ی «خطبه‌ها»، حاوی خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد مقدس (مورخ 1 بهمن ماه 1400؛ به امامت آیت‌الله علم‌الهدی)

برو به صفحه:

شبکه اعزام سخنران

گزارش کار طرح هدایت و کوثر

سامانه فرایند انتصاب ائمه جماعات

سامانه فرایند انتصاب هیئت امنا

سامانه فرایند انتصاب خدام

مسجدیار

سامانه مسجدنا

سامانه مسجدنا
سامانه مسجدنا

همسنگرهای مسجدی

همسنگرهای مسجدی
سامانه مسجدنا

ویژه نامه ها

ویژه نامه ها
ویژه نامه ها

سامانه اداری

سامانه اداری
سامانه اداری